Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

https://capow.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://capow.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych poszukuje do pracy na stanowisko psychologa. 

 • Forma pracy: pełen etat
 • Umowa: umowa o pracę
 • Płaca brutto: od 6300 zł
 • Wynagrodzenie: miesięczne

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • prawo do wykonywania zawodu w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa.

Do obowiązków psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych;
 2. diagnozowanie sytuacji rodzinnej i wychowawczej wychowanków;
 3. prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej;
 4. współpraca z wychowawcami i pedagogami w zakresie sporządzania indywidualnych planów pracy wychowawczej;
 5. prowadzenie konsultacji psychologicznych z wychowawcami;
 6. poradnictwo poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci przebywająych w Placówce.


Podania prosimy składać osobiście w sekretariacie CAPOW, w godzinach urzędowania (7.30-15.30) lub drogą elektroniczną na adres mailowy: dd-kl@post.pl.


Autor:Danuta Liszewska (2024.07.04 12:53)

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych poszukuje do pracy na stanowisko pedagoga. 

 • Forma pracy: pełen etat
 • Umowa: umowa o pracę
 • Płaca brutto: od 5500 zł
 • Wynagrodzenie: miesięczne

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek pedagogika lub pedagogika specjalna.

Do obowiązków pedagoga należy:

 1. przygotowywanie diagnozy psychofizycznej dzieci;
 2. przygotowywanie opinii pedagogicznych;
 3. prowadzenie kart udziału w zajęciach;
 4. prowadzenie arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych;
 5. współpraca z innymi specjalistami w Placówce, sądami oraz innymi instytucjami.


Podania prosimy składać osobiście w sekretariacie CAPOW, w godzinach urzędowania (7.30-15.30) lub drogą elektroniczną na adres mailowy: dd-kl@post.pl.


Autor:Danuta Liszewska (2024.07.04 12:35)

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych poszukuje osób do pracy na stanowisko wychowawcy. 

 • Forma pracy: pełen etat
 • Umowa: umowa o pracę
 • Płaca brutto: od 5000 zł
 • Wynagrodzenie: miesięczne

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe min. licencjat - kierunek pedagogika lub pochodne (resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza itp.). Osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo - wychowawczej może być również osoba posiadająca w przypadku wychowawcy wykształcenie wyższe na dowolnym kuerunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Do obowiązków wychowawcy należy:

 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi przebywającycmi w placówce;
 2. sporządzanie i realizacja planu pomocy dziecku;
 3. udział w realizacji programów zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych oraz programów zajęć rozwijających zainteresowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
 4. zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i wychowania;
 5. dbanie o stan zdrowia dziecka - konsultacje z lekarzami specjalistami (w zależności od potrzeb) i stosowanie się do zaleceń lekarskich, aplikowanie zleconych lekarstw;
 6. ścisła współpraca z psychologiem i pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów dziecka i jego rodziny.

Podania prosimy składać osobiście w sekretariacie CAPOW, w godzinach urzędowania (7.30-15.30) lub drogą elektroniczną na adres mailowy: dd-kl@post.pl.


Autor:Danuta Liszewska (2024.07.04 12:26)

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłodzku ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych. Poniżej link do strony do przetargu na dostawę artykułów spżywczych: 

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3a45fb7-06ce-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

Pliki powiązane z informacją


  Autor:Monika Kotuła (2024.05.06 10:08)

  Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłodzku przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

  Pliki powiązane z informacją


  Autor:Monika Kotuła (2024.04.30 10:10)

  Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

  Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

  Adres:

  57-300 Kłodzko, ul. dr Janusza Korczaka 1

  tel.: 74 867 35 93

  Telefon interwencyjny całodobowy: 725 557 655

  Adres email:

  dd-kl@post.pl

  NIP: 883-10-15-698
  REGON: 022525850


  Wersja archiwalna BIP (do końca maja 2024).


  Godziny urzędowania: 7.30 -15.30
  Placówki opiekuńczo-wychowawcze: całodobowo


  Adres redakcji BIP:

  57-300 Kłodzko, ul. dr Janusza Korczaka 1

    METRYKA INFORMACJI
  Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Kotuła
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Monika Kotuła
  Autor ostatniej poprawki:   Monika Kotuła
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Monika Kotuła
  Data wprowadzenia do BIP:  07.04.2024 10:44
  Data weryfikacji:   28.05.2024 12:39
  Data ostatniej zmiany:   28.05.2024 12:39 Rejestr zmian