Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

https://capow.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://capow.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Prowadzone rejestry, ewidencje, zasady udostępniania danych w nich zawartych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku prowadzi rejestry i ewidencje w formie ksiąg, wykazów,spisów, kartotek metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych.
Informacje zawarte w nich udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych i uprawnionych do tego osób i instytucji na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

|1|
Spis informacji publicznych (1)
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Kotuła
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Monika Kotuła
Autor ostatniej poprawki:   Monika Kotuła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Monika Kotuła
Data wytworzenia informacji:  06.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2024 15:04
Data weryfikacji:   23.05.2024 12:02
Data ostatniej zmiany:   23.05.2024 13:28 Rejestr zmian