Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

https://capow.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://capow.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających

Organem prowadzącym Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłodzku ul. Korczaka 1 jest Powiat Kłodzki. Nadzór nad działalnością sprawuje Starosta Kłodzki. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Dolnośląski, a czynności kontrolne z ramienia Wojewody Dolnośląskiego przeprowadza zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu.
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających dostępna jest w Sekretariacie placówki w Kłodzku ul. Korczaka 1. Dane mogą być udostępnione po wcześniejszej akceptacji złożonego wniosku.

|0|