Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

https://capow.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://capow.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje

Dyrektor - mgr Monika Kotuła
tel. służbowy: 74 867 35 93
e-mail: m.kotula@ddkl.pl

Zastępca Dyrektora - mgr Natalia Szczotka
tel. służbowy: 74 867 35 93
e-mail: n.szczotka@ddkl.pl

Główny Księgowy - mgr Danuta Liszewska
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 2
e-mail: d.liszewska@ddkl.pl

Starszy referent ds. księgowo-finansowych - mgr Sandra Węgrzyn
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 2
e-mail: s.wegrzyn@ddkl.pl

Starszy referent ds. kadrowych - mgr Ewa Tuchendler
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 3
e-mail: e.tuchendler@ddkl.pl

Pracownik Socjalny - mgr Marek Kołt
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 4
e-mail: pracownik.socjalny@ddkl.pl

Intendent - Ewelina Kucyrka
tel. służbowy: 74 867 35 93 w. 5

Sekretariat - Anna Bartniak
tel.: 74 867 35 93 w. 1
e-mail: dd-kl@post.pl

Inspektor Ochrony Danych - Anna Bartniak
e-mail: dd-kl@post.pl

|0|